A hétvégén már rengeteg kérdést kaptunk ügyfelektől, barátoktól és ismerősöktől a korona vírus miatt kialakult munkajogi és adatvédelmi problémákkal kapcsolatban.

Az alábbiakban próbálok néhány gyakori kérdésre válaszolni, de szeretném mindenki figyelmét felhívni két fontos tényre:1. ezek a bejegyzések, most ebben a percben érvényesek, 2. mi Ügyvédi Irodánk véleménye, és nem kötelező azt elfogadni, valószínűleg lesznek más jogászok, akik eltérően értelmezik a kérdéseket.

Az alábbi kérdések a piaci környezetre vonatkoznak, tehát nem a közszolgálati jogviszonyra.

Ezt a bejegyzést nem a jogászoknak, vagy a közgazdászoknak szánom, ezért igyekszem a lehető legközérthetőbb lenni.

1. Kirúghatnak-e a munkahelyemről a járvány idején?

A válasz IGEN.

A járványügyi intézkedés nem képez tilalmat a munkáltatói felmondás közlése tekintetében. Ha a munkáltató ezen időszakok alatt felmondást kíván közölni a munkavállalóval, ezt jogszerűen megteheti (akár az elkülönítés helyére levélben elküldve a felmondást).

2. Kirúghatnak-e a munkahelyemről csak azért, mert koronavírus járvány van?

A válasz: NEM.

Az nem lehet a felmondás indoka, hogy járvány van. Viszont, ha a járvány miatt a Munkáltató gazdaságilag olyan helyzetbe került, hogy a munkaviszony fenntartása tőle nem várható el, akkor élhet rendes felmondással. (Tipikusan a szolgáltató szektor, pl. hotelek, éttermek, amelyek elsőként érezték meg a vírus hatását)

3. Nem merek bemenni a munkahelyemre, mert félek a fertőzéstől! Kirúghatnak ezért?

A válasz: IGEN

Jelenleg nincs kijárási tilalom, és akik nem kerültek karanténba, azok szabadon mozoghatnak.

4. Ha elkapom a koronavírust a munkahelyemen, az munkahelyi balesetnek számít?

A válasz: NEM!

A betegség az betegség, nem baleset. Ha valaki bizonyítani tudja, hogy a munkahelyén kapta el a koronavírust (amit kétlek), akkor annak van fokozott jelentősége, hogy a Munkáltató betartotta-e az előírt közegegészségügyi előírásokat. (kézmosás lehetősége, fertőtlenítés, írásos tájékoztatás stb.) Ha nem, az megalapozhatja a Munkáltató kártérítési felelősségét, de az már egy másik történet.

5. Egyáltalán a Főnököm megkérdezheti, hogy hol voltam szabadságon? Megkérdezheti, hogy valaki beteg-e a családban?

A válasz: IGEN.
Megkérdezheti, és el is tilthat a munkavégzés alól 14 napra.

6. Ha a Főnök azt mondta, hogy nem mehetek be a munkahelyre, akkor nem is kapok semmit!?

A válasz: NEM.
Erre az időre állásidő, azaz alapbér illeti meg. A munkavállaló és a munkáltató ettől eltérően meg is egyezhetnek abban, hogy a Munkavállalót mekkora díjazás illeti meg (tehát az alapbéren felül) vagy hogy a munkavállaló szabadságot vesz ki. Ha beteg, akkor betegszabadságon vagy táppénzen van.

7. Kirúghatnak-e a munkahelyemről, mert nem megyek be dolgozni, mert otthon kell maradnom a gyerekkel/gyerekekkel?

Alapvetően: IGEN (jelen pillanatban)
A Munkáltató (jelenleg) nem köteles engedélyezni, hogy az iskola bezárásra tekintettel a munkavállaló ne jelenjen meg a munkahelyén, elméletileg ez még azonnali hatályú felmondást is eredményezhet, de őszintén szólva nem hiszem, hogy létezik ma olyan bíróság Magyarországon, amely egy ilyen esetben a Munkáltató javára döntene. Ez a helyzet ugyanis különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan oknak minősül, és mivel jogszabály írja elő (a Kormány határozatai), ez megalapozza, hogy a dolgozót mentesítsék munkavégzési kötelezettsége alól, azaz engedélyezzék szabadság kiadását vagy engedélyezzék, hogy otthonról dolgozzon (ha ez utóbbi lehetséges).

Ebben az esetben is dönthet úgy egy Munkáltató, hogy ennek ellenére kötelezi a munkavállalót a munkahelyen való megjelenésre, de álláspontunk szerint ezt csak akkor teheti meg, ha erre valamilyen méltányolható oka van pl: a kialakult veszélyhelyzetben startégiai vállalatról, és kulcsfontosságú személyről van szó pl. valamilyen közszolgáltató cég vezető beosztású munkavállalójáról, vagy bárkiről, akit ebben a helyzetben nem lehet nélkülözni stb.

8. Bementünk a munkahelyre, de nem csinálunk egész nap semmit, mert a vírus miatt nem kapunk alapanyagot. A Főnök azt mondta, hogy sajnos most nem kapunk fizetést. Megteheti ezt?

A válasz: IGEN

Amennyiben a Munkáltató bizonyítani tudja, hogy a termeléshez, működéshez szükséges alapanyagok, termékek, információk vagy dokumentumok egy koronavírus járvánnyal érintett területről, az ottani zárlat, gyár, üzem, iroda bezárása miatt nem érkeznek meg, akkor az állásidő ellenére NEM terheli munkabér fizetési kötelezettség. Ez a Munkáltató szempontjából un vis maior helyzet (működési körén kívülálló elháríthatatlan külső ok)

9. Karanténba (orvosi) kerültem, de kiderült, hogy negatív lett a tesztem. Akkor most nem is kapok semmit?

A válasz: NEM
Mindegy mi lett a karantén eredménye, akkor is táppénzre jogosult.